[vc_row el_id=“1544027136631-2c97fae4-4b08″ css=“.vc_custom_1544027311263{margin-top: 75px !important;margin-bottom: 100px !important;padding-top: 25px !important;padding-right: 25px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 25px !important;background-color: #e3e8f0 !important;}“][vc_column el_id=“1544027136647-f673f59b-d339″][vc_column_text]

Правила и условия

1. Дефиниции.

ФИРМАТА означава „ПР ГРУП БЪЛГАРИЯООД.

ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.

ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.

САЙТ или ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН означава уебсайтът www.nanolex.bg

КЛИЕНТ означава лице, ползващo сайта www.nanolex.bg

ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги

2. Общи положения-

Онлайн магазин www.nanolex.bg е собственост на фирма „ПР ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив ул.“Мария Кюри“ 1 А, вписано в Търговския регистър с ЕИК 204406826, телефон за контакт: 0893 610137 , e-mail: prgroupbulgaria-nanotechnology@abv.bg. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, задълженията и ограниченията при използването на онлайн магазин www.nanolex.bg. Всеки потребител, използващ онлайн магазина, автоматично се съгласява с тези общи условия. „ПР ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД си запазва правото да променя тези общи условия без предварително да уведоми за това.

3. Поръчка и покупка

 • Всички цени, посочени в магазина са в лева, за един брой, с включен ДДС и без включена цена за доставка.
 • При посочените начини за връзка с нас, няма никаква начислена допълнителна стойност.
 • При поръчка Вие попълвате данни, според зададените в магазина опции. Непопълването или грешното попълване на тези полета не обвързва фирмата със задължението да изпълни поръчката и доставката.
 • „ПР ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или чрез e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката

4. Плащане

Плащането става с банков превод или наложен платеж само в български лева. Сумата се заплаща на куриера при получаване на доставката в брой.Клиентът получава заедно със стоката касова бележка и документ, в който е посочена поръчаната стока и дължимата за нея продажна цена. Купувачът предава на куриера сума, равна на общата дължима сума, което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката от куриера към клиента), който служи за разписка. С подписването на талона за приемо-предаване, клиентът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на фирматасумата, представляваща продажната цена на доставената поръчка.

5. Връщане на продукта

Съгласно закона за защита на потребителите, Вие имате право да върнете всеки поръчан от www.nanolex.bg  продукт, не по-късно от 14 календарни дни след получаването му. За да върнете продукта, трябва да изпратите продукта обратно, в оригинална фабрична ненарушена опаковка, с етикети и неупотребяван, заедно с всички получени документи, включително и касовата бележка. Разходите по връщането на продукта са за Ваша сметка. Може да го върнете и на място, в офиса на фирмата. Връщане на сумата за продуктите става до 14 календарни дни, считано от датата, на която го получим, чрез банков превод (в този случай е необходимо да посочите банка, IBAN, BIC, име на титуляря на сметката). Всички разходи, направени по връщането на продукта като разходи за доставка и банкови комисионни, са за сметка на клиента.

Важно: Чл. 103в. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) (1) При договори, при които търговецът изпраща стоките на потребителя, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките.

6. Отговорности

„ПР ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД не носи отговорност за:

 • Въззможни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта.
 • Нарушаване на истиността на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други подобни.
 • Внезапно изчерпване на складовите наличности
 • Неточности в информацията за стоката, подадена от производителя
 • Забавяне или неизпълнение на задълженията по причини, извън контрола на фирмата
 • Възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им

7. Права и задължения на потребителя:

Права:

 • Потребителят има право да се информира относно статуса на поръчката си.
 • Потребителят има право да променя личните си данни чрез профила си в онлайн магазина.
 • Потребителят има право да замени или върне продукт, според описаните условия за рекламация.

Задължения:

 • Да спазва реда и условията за рекламация и замяна на продукти.
 • Да провери пратката си в момента на получаването й, в присъствието на куриера, който я доставя. В случай, че се установи нарушение, куриерът попълва двустранен протокол. Магазинът не носи отговорност, в случай, че клиентът не е проверил цялостта на пратката в присъствието на куриера и в последствие се установи, че тя е нарушена.
 • Да заплати цената, която е актуална към момента на поръчка.
 • Да спазва българското законодателство, настоящите общи условия и интернет етиката.
 • Да не се намесва в правилното действие на системата и да не възпрепятства други потребители да използват уебсайта.
 • Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базата данни на уебсайта и по този начин да създава собствена база данни в електронен или друг вид.
 • Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.
 • Да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите общи условия

8. Права на онлайн магазина:

 • Има право да отказва достъп или да анулира профили на потребители, които са нарушили някое от общите условия
 • Да отказва поръчки, без да дължи обезщетение на потребителя, освен когато трябва да се възстанови сума, която потребителя е заплатил предварително
 • Да редактира цялото съдържание в онлайн магазина без предупреждение. Промените влизат в сила след публикуването им в сайта.
 • Да променя, спира или прекратява предоставяните услуги без предупреждение
 • Не носи отговорност, в случай, че клиентът не е проверил цялостта на пратката в присъствието на куриера и в последствие се установи, че тя е нарушена

9. Законова Гаранция. Информация за потребители

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП. Всичко казано в настоящия раздел (Законова гаранция. Информация за потребители) се отнася само за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]